Материали 1-10 от 58944

Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия 75 стр. очаква одобрение

Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия

С настоящите указания се регламентира приложимостта на разпоредбите на Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с ПМС № 37/2002 г., в отчетността на бюджетните предприятия, както и някои отчетни схеми и други въпроси, свързани с това. Указанията се
messi
0 0
Три-компонентен модел на Аткинсън и Шифрин 26 стр. очаква одобрение

Три-компонентен модел на Аткинсън и Шифрин

„ Ако някога сте писали името си с бенгалски огън на тъмен фон, имате представа за трайността на зрителен спомен. За кратко виждате името си, макар че реално няма физически следи.
messi
0 0
Ерос и цивилизация 5 стр. очаква одобрение

Ерос и цивилизация

Във философията на Кнт основният антагонизъм можду обект и субект е отразен в дихотомията на мисловните способности. Това са сетивност и интелект, желание и познание, практически и теоретичен разум.
messi
0 0
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 9 стр. очаква одобрение

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

С цел да се направи оценка на качеството на образованието и обучението, информацията за основното и начално образование трябва да бъде допълнена от данните за наличието на възможности за обучение в продължение на целия трудов живот.
messi
0 0
ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ 39 стр. очаква одобрение

ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Съществуват няколко специфични характеристики, които разграничават ПР в държавното управление и го отличават от този в частния сектор . Те могат да се изведат до следните няколко.
messi
0 0