Материали 1-10 от 59730

Великата френска революция и значението й за МО 1 стр. очаква одобрение

Великата френска революция и значението й за МО

Великата френска революция от 1799 г. оказва влияние не само върху обществено-политическо устройство на Франция, но и в системата на междудържавни отношения.
messi
0 0
Виенският конгрес и утвърждаването на принципите на монархическата солидарност в европейската дипломация 1815-1871 г 2 стр. очаква одобрение

Виенският конгрес и утвърждаването на принципите на монархическата солидарност в европейската дипломация (1815-1871 г.)

Виенският конгрес се свиква през 1814-1815 г. като с него приключва периода на продължителите близо четвърт век размирици и войни. Виенската система на МО коренно променя установеното с Вестфалския Утрехтския мир статукво.
messi
0 0
Източният въпрос колониалното съперничество и новата съюзна система 18711914 г 1 стр. очаква одобрение

Източният въпрос, колониалното съперничество и новата съюзна система (18711914 г.)

Френско-пруската война от 1870-1871 г. се счита като водораздел в европейската история на 20 век, тъй като в нея за първи път две европейски сили воюват една срещу друга, използвайки всички ресурси на модерната технология.
messi
0 0
Първата световна война 1914-1918 г и последиците за международната система 1 стр. очаква одобрение

Първата световна война (1914-1918 г.) и последиците за международната система

Първата световна война се явява логично следствие на цялостното развитие от международните отношения в края на 19 и началото на 20 век. Предпоставка за избухването на войната е обособяването на две военни коалиции – Троен съюз и Антанта.
messi
0 0
Втората световна война 1939-1945 г и последиците за МО + 20 Втората световна война 1939-1945 г и установяването на новия международен ред 1945-1955 г 3 стр. очаква одобрение

Втората световна война /1939-1945 г./ и последиците за МО + 20. Втората световна война (1939-1945 г.) и установяването на новия международен ред (1945-1955 г.)

Втората световна война(ВСВ) избухва на 1 септември 1939 г. Германската агресия срещу Полша ликвидира Версайско-Вашингтонската система на МО и на преден план се поставя въпроса за глобалния геополитически баланс.
messi
0 0
Периодът на Студената война - специфики историографски и теоретични проблеми1945-1989 г 2 стр. очаква одобрение

Периодът на «Студената война» - специфики, историографски и теоретични проблеми.(1945-1989 г.)

След победата от 1945 г. на антихитлеристката коалиция във ВСВ се установява нов международен ред в света. Веднага след края на войната доскорошните съюзници стават основни съперници.
messi
0 0
Основни кризи и конфликти в периода на двуполюсната система и последиците за международната и регионалната сигурност 1 стр. очаква одобрение

Основни кризи и конфликти в периода на двуполюсната система и последиците за международната и регионалната сигурност

През 50-те години се очертава нов етап в развитието на системата на МО, като той се свързва с промени в политическите ръководства на редица страни с възникване на регионални конфликти в Индокитай и Близкия Изток.
messi
0 0
Приоритетите на Руската външнополитическа стратегия 19911999 2 стр. очаква одобрение

Приоритетите на Руската външнополитическа стратегия (1991—1999)

Руската федерация започва своето самостоятелно съществуване и развитие на 1 януари 1992 г. като в този период страната се сблъсква с реалностите на новата система на МО, която е коренно различна от епохата на конфронтация.
messi
0 0
Новата стратегическа концепция на НАТО в променената среда на сигурност 1 стр. очаква одобрение

Новата стратегическа концепция на НАТО в променената среда на сигурност

След промените в Източна Европа особено през 1989 г. и най-вече след разпускането на Варшавския договор от 1 юли 1991 г. НАТО остава единствената военнополитическа организация, която следва да преосмисли приоритетите и задачите си, а също така и да изготв
messi
0 0