Материали 1-10 от 10

Стратегическо планиране 16 стр. очаква одобрение

Стратегическо планиране

В условията на постоянни промени в околната среда на организацията и на все по-острата конкуренция всеки мени­джър е заинтересован не само правилно да оцени ситуаци­ята в момента, но и да предвиди нейното бъдещо развитие.
messi
0 0 0
ПЛАНИРАНЕ И ВИДОВЕ ПЛАНИРАНЕ 12 стр. очаква одобрение

ПЛАНИРАНЕ И ВИДОВЕ ПЛАНИРАНЕ

Планирането е опит да се види развитието на организацията за определен бъдещ период от време. То се превръща в средство за намаляване на риска, свързан с предстоящите дейности.
messi
0 0 0
РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В КОМПАНИЯТА 28 стр. очаква одобрение

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В КОМПАНИЯТА

Стратегическото управление на компанията е насочено към бъдещето и включва постановката от цели, разработване на стратегията, определяне на необходимите ресурси и поддържане на взаимоотношения с външната среда, които позволяват реализирането на предвар
messi
0 0 0